Thumbnail

Informácie pre rodičov detí, ktorí majú záujem zapísať dieťa do MŠ Opoj na školský rok 2020/2021

Vzhľadom k súčasnej situácii je predpoklad, že zápis do MŠ sa uskutoční prvý májový týždeň, bez účasti detí. Potrebná bude vyplnená Žiadosť o prijatie dieťaťa a vyplnený Informačný list o dieťati (pre interné účely MŠ)! Dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie priamo tu na stránke v sekcii „Dokumenty – Na stiahnutie“. Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude potrebné (keďže je na lekárov momentálne obrovský nápor).Informácie budeme aktualizovať.

 Kritériá prijatia dieťaťa: 

- prednostne prijímame deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Opoj 

- deti v poslednom roku pred vstupom do ZŠ (predškoláci) 

- deti s odkladom povinnej školskej dochádzky (potrebné je predložiť doklad od ZŠ, kde rodičia boli s dieťaťom na zápise) 

- súrodencov (už dochádzajúcich detí do našej MŠ) prijímajú sa deti po dovŕšení tretieho roku života 

- deti, ktoré sú odplienkované - od detí sa očakáva dodržiavanie základných hygienických a jednoduchých sebaobslužných činností