Thumbnail

Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

Zápis detí do MŠ Opoj na šk. rok 2021/2022

Riaditeľka MŠ Opoj oznamuje rodičom detí, že zápis do MŠ Opoj sa uskutoční v dňoch

3. mája 2021 - 14. mája 2021.

Spôsob podania žiadosti je nasledovný:

1) vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE ako aj vyplnený INFORMAČNÝ LIST O DIEŤATI (pre

interné účely MŠ!) môžete poslať naskenovaním tlačiva prostredníctvom e-mailu:

ziadosti.msopoj@gmail.com,

2) v rámci dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení je možné vyplnenú ŽIADOSŤ

O PRIJATIE ako aj vyplnený INFORMAČNÝ LIST O DIEŤATI vhadzovať do schránky na

hlavnej bráne MŠ, v obálke formát A4 + doložiť údaj o emailovej adrese aspoň jedného zo

zákonných zástupcov dieťaťa,

3) zaslať priamo poštou s rovnakými podmienkami na adresu materskej školy: Materská

škola, Opoj 247, 919 32 Opoj,

4) prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej

školy.


Potrebné dokumenty (Žiadosť o prijatie a Informačný list o dieťati) nájdete tu na stránke

v sekcii „Dokumenty – Na stiahnutie“. MŠ bude akceptovať akékoľvek iné formuláre

žiadosti.


Žiadosti doručené v iných dňoch, než je termín zápisu nebudú akceptované!

Rozhodnutie Vám bude doručené najneskôr do 15.júna 2021.


Kritériá prijatia dieťaťa:

- prednostne prijímame deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Opoj

- deti v poslednom roku pred vstupom do ZŠ (povinné predprimárne vzdelávanie)

- súrodencov (už dochádzajúcich detí do našej MŠ)

- prijímajú sa deti po dovŕšení tretieho roku života

- od detí sa očakáva dodržiavanie základných hygienických a jednoduchých

sebaobslužných činností