Thumbnail

Zápis detí do MŠ Opoj na šk. rok 2020/2021

Riaditeľka MŠ Opoj oznamuje rodičom detí, že termíny a spôsob podania prihlášky do MŠ Opoj sú nasledovné:

1. ELEKTRONICKY

a) vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE ako aj vyplnený INFORMAČNÝ LIST O DIEŤATI môžete posielať elektronicky na emailovú adresu:  ziadosti.msopoj@gmail.com , v takomto prípade (nakoľko nebudú podpísané) sa overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Zároveň pri vypĺňaní údajov v časti, kde je potrebné si zvoliť z dvoch možností, treba správnu možnosť buď zvýrazniť alebo podčiarknuť.

b) alebo: ručne vyplnenú a naskenovanú ŽIADOSŤ O PRIJATIE ako aj ručne vyplnený a naskenovaný INFORMAČNÝ LIST O DIEŤATI môžete taktiež posielať na emailovú adresu: ziadosti.msopoj@gmail.com.  

Potrebné dokumenty (Žiadosť o prijatie a Informačný list o dieťati) nájdete priamo tu na stránke v sekcii „Dokumenty – Na stiahnutie“.

Elektronické podávanie žiadostí je možné od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020. 

2. OSOBNE

- v rámci dodržania hygienicko – epidemiologických opatrení bude v dňoch 4.mája 2020 – 6.mája 2020 možné vyplnenú ŽIADOSŤ O PRIJATIE ako aj vyplnený INFORMAČNÝ LIST O DIEŤATI vhadzovať do schránky na hlavnej bráne MŠ, v obálke formát A4 + doložiť údaj o emailovej adrese aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa.


K prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. Potvrdenie od lekára však bude musieť predložiť zákonný zástupca dieťaťa pred jeho nástupom do materskej školy.

Žiadosti doručené po daných termínoch nebudú akceptované!

Písomné rozhodnutie Vám bude doručené najneskôr do 30.júna 2020.