Thumbnail

Žiadosti o prijatie

Riaditeľka Materskej školy Opoj oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prijatie ich dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021, že ŽIADOSTI O PRIJATIE sú k dispozícii priamo v materskej škole alebo si ich môžete stiahnuť priamo tu v sekcii „Dokumenty – Na stiahnutie“ (taktiež sú akceptované akékoľvek iné tlačivá, avšak musia obsahovať potvrdenie od lekára). O termíne zápisu budete v dostatočnom časovom predstihu informovaní. Na zápis je nutné prísť s dieťaťom, priniesť danú žiadosť a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.