Vitajte Na Stránkach Materskej Školy Opoj

Dozviete sa tu potrebné informácie z diania v našej materskej škole, o tom aký je náš denný režim, aké aktivity sa u nás uskutočňujú, rôzne oznamy či články a mnoho iného.

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Oznamy a články

O našej škôlke

Materská škola poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov. Predprimárna výchova sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Čarovná škôlka", ktorého zameranie je orientované na ľudové tradície, ochranu prírody a pohyb, ktorý je veľmi dôležitý k posilneniu zdravia a zdravého životného štýlu. Ako jednu z foriem výučby využívame Hejného matematiku.

Prevádzková doba materskej školy je od 6:30 hod. do 16:00 hod. Pracovný kolektív tvoria 4 plne kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a 4 nepedagogickí.

Naša práca je pre nás povolaním, no najmä poslaním a napĺňa nás radosťou a šťastím.

Thumbnail
Element

Naše najbližšie udalosti

Naše triedy

Thumbnail

Ježkovia

Vek detí3-4 ročné deti
Prevádzka6:30-16:00
Thumbnail

Mravčekovia

Vek detí5-6 ročné deti
Prevádzka7:30-15:30