Články

Thumbnail

Tekvicové slávnosti 2023

Články

Prvá spoločná tohtoročná akcia spolu s rodičmi a starými rodičmi v materskej škole sa niesla v duchu

Thumbnail

AiKidsDo - Aikido pre najmenších

Články

Školský vzdelávací program našej materskej školy je z jednej tretiny zameraný na oblasť: „Pohybom k zdraviu“. Aj z tohto dôvodu máme...

Thumbnail

Tvorivé duše v našej MŠ

Články

Určite ste si všimli, že vnútorný aj vonkajší areál našej Opojskej Materskej školy zdobia krásne umelecké diela, ktoré...

Thumbnail

Logopedické riekanky

Články

Zuzana Gránska spracovala niekoľko tipov logopedických riekaniek, ktoré s deťmi...

Thumbnail

Predčitateľská gramotnosť V MŠ

Články

Deti už od narodenia vnímajú jazyk v rôznych podobách, či už rozprávaním, spievaním, recitovaním alebo počúvaním pri čítaní kníh. Tak sa...

Thumbnail

Školská zrelosť

Články

Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť...