Plán aktivít

PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

SEPTEMBER

Spoznaj svoj okolie

 • Turistická vychádzka posilňovať kladný vzťah k prírode, podporovať rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí

Zodpovedá: Všetky učiteľky/ Gašparovičová, Šeregová

 

Tekvicové dekorácie 

 • vytvoriť z tekvíc rôzne dekorácie, postavy, rozvíjať kreativitu a estetické cítenie detí Zodpovedá: p. uč. Živojinová, Krivošíková

 Zodpovedá: p. uč. Živojinová, Krivošíková


Jesenné upratovanie

 • Hrabanie lístia v školskej záhrade

Zodpovedá: všetky učiteľky


OKTÓBER

Šarkaniáda

 • Zhotovenie šarkanov z plodov jesene a iných materiálov
 • Výstava šarkanov

Zodpovedá: Všetky učiteľky 

 

Úcta k starším

 • Príprava programu ku dňu Úcta k starším

Zodpovedá: Všetky učiteľky 


Aké plody nám ponúka jesenná príroda 

 • vytvoriť výstavku jesenných plodov, deň ovocia a zeleniny
 • ochutnávka zdravých jabĺčok, spojená s výrobou zdravých šalátov z nich

Zodpovedá: p. uč. Živojinová, Krivošíková


Zdravé deti – svetový deň výživy

 • ochutnávka ovocia a zeleniny, rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.
 • Príprava ovocných a zeleninových šalátov, nátierok spojená s ich ochutnávkou

Zodpovedá : vedúca ŠJ


NOVEMBER

Deň materských škôl

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 

O dvanástich mesiačikoch

 • oboznamovať deti s predčitateľskou gramotnosťou, priblížiť svet písmen a čislíc

Zodpovedá:. Všetky učiteľky


DECEMBER

Vitaj Svätý Mikuláš

 • Privítanie sv. Mikuláša - príprava programu deťmi v triedach

Zodpovedná:. Všetky učiteľky/ Gašparovičová

 

Vianočné tradície v MŠ

 • Zhotovenie tradičných výrobkov k Vianociam – pečenie medovníkov, ukážka ľudových remesiel, detský vianočný punč, spoločne s deťmi pripraviť ukážku štedrej večere.

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 

List Ježiškovi

 • Vytvorenie knihy želaní našich detí (začiatok Decembra)


Vianočná besiedka pri stromčeku 

 • Príprava vian. Programu – v rámci možností

Zodpovedá: Všetky učiteľky/ p.uč. ŠeregováJANUÁR

Kŕmidlá pre vtáčiky

 • Výroba kŕmidiel pre vtáčiky
 • Vychádzka zimnou krajinou spojená s rozmiestnením kŕmidiel na stromy v okolí MŠ

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 

Snehu sa my nebojíme

 • súťaž o najkrajšieho snehuliaka, stavanie snehových bariér, sánkovačka, kĺzanie sa na ľade – v rámci možností

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 

FEBRUÁR

Karneval

 • Fašiangový karneval detí v MŠ

Zodpovedá: Všetky učiteľky/Gašparovičová


Brusíme si jazýček 

 • Budeme sa hrať so slovami, rozlišovať jednotlivé hlásky v slove, čítať s porozumením, používať spisovnú podobu materinského jazyka

Zodpovedá: Všetky učiteľky


Filipové dobrodružstva

 • ochrana životného prostredia, správna výživa, ochrana pred úrazmi

Zodpovedá: Všetky učiteľky

MAREC

Malý básničkár

 • Prednes básní deťmi v triedach

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 

Návšteva knižnice

 • Návšteva mestskej knižnice v Trnave
 • formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre, rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením

Zodpovedá: Gašparovičová


Divadelný týždeň

 • „Deti pre deti“ - deti z triedy Ježkov zahrajú divadielko deťom z triedy Mravčekov a opačne

Zodpovedá: P. uč. Živojinová, Šeregová


Deň Vody

 • Príprava aktivity k Svetovému dňu vody 22.3.2023

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 

Deň Vody

Príprava aktivity k Svetovému dňu vody 22.3.2023

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 

APRÍL

Veľkonočné trhy

 • Príprava Veľkonočných výrobkov

Zodpovedá: Všetky pani učiteľky


Zem budeme si ťa chrániť - Deň zeme

 • čistenie okolia od odpadkov, uplatňovať predstavy o Zemi – vytvoriť mapu, starostlivosť o prírodu, utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, k ich ochrane - výstavka prác z odpadového materiálu v MŠ
 • Upratovanie areálu a okolia MŠ
 • Príprava aktivity ku Svetovému dňu Zeme 22.4.2023

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 

Tajomstvá šlabikára- tešíme sa do školy

 • Návšteva predškolákov v základnej škole – v rámci možností

Zodpovedné: p. riaditeľka Gašparovičová 


MÁJ

Úsmev mojej mamy 

 • výroba darčekov pre mamičky

Zodpovedá: Všetky učiteľky

 • Príprava programu ku Dňu matiek

Zodpovedné: Všetky učiteľky / p. uč. Šeregová


Dano a Danka učia deti zdravej výžive - Deň mlieka

 • Prezentácia mliečnych výrobkov k Medzinárodnému dňu mlieka 19. 05. 2023

Zodpovedá: p.uč. Krivošíková, Živojinová


JÚN 

MDD 

 • Prekvapenie pre deti k ich sviatku

Zodpovedá: Všetky učiteľky

Rozlúčka predškolákov

 • sľub priateľstva, slávnostné ukončenie predprimárneho vzdelávania deti (akcia za účasti rodičov – v rámci možností)

Zodpovedá: p.uč. Gašparovičová, Šeregová

 

PLÁN AKTIVÍT ZAMERANÝCH NA PODPORU ROZVOJA PREDČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

Cieľ: Podporovať rozvoj počiatočnej čitateľskej gramotností u detí predškolského veku.

Tento plán je menný a umožňuje pružne reagovať na rôzne aktivity.


OKTÓBER 

Kniha moja najlepšia kamarátka 

 • vytvoriť čitateľský kútik, rozvíjať čitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód, formovať kladný vzťah ku knihe a literatúre

NOVEMBER

Ďakujeme za knižôčku 

 • realizácia zbierky kníh od rodičov do knižnice MŠ

DECEMBER 

List Ježiškovi 

 • vytvorenie knihy želaní našich detí

JANUÁR

 • vytvorenie leporela novoročných želaní našich detí

FEBRUÁR 

Rozprávka pred spánkom 

 • čítanie rozprávok od rodičov

MAREC

Malý básničkar 

 • súťaž detí v prednese detských básni

Svet kníh 

 • návšteva mestskej knižnice v Trnave

APRÍL

Tajomstvá šlabikára 

 • návšteva predškolákov v ZŠ

MÁJ 

Vymyslím si rozprávku 

 • súťaž v tvorení a prednese rozprávok

JÚN

Hviezdoslavček

 • príprava a účasť detí na prednese poézie a próz