Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

Riaditeľka MŠ: Bc. Nikola Gašparovičová
Učiteľky: Andrea Živojinová, Bc. Ivana Šeregová, Mgr. Alžbeta Rosypalová
Asistentka učiteľky: Eva Pinčeková

Prevádzkoví zamestnanci:

Školníčka/upratovačka: Magdaléna Bartošová
Vedúca školskej jedálne: Anna Kadlecová
Hlavná kuchárka: Martina Bočková
Pomocná kuchárka: Irena Štrbová
Ekonómka: Lucia Galambosová