Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci:

Thumbnail

Mgr. Nikola Gašparovičová

Riaditeľka MŠ
Učiteľka v triede Mravčekov

Vzdelanie

Gymnázium Partizánske
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
UKF
Manažment vzdelávania a verejnej správy (Mgr.)
UKF
1. ATESTÁCIA
Thumbnail

Bc. Ivana Šeregová

Triedna učiteľka v triede Mravčekov

Vzdelanie

Gymnázium Sereď
Predškolská a elementárna pedagogika (Bc.)
TU v Trnave
1. ATESTÁCIA
Thumbnail

Andrea Živojinová

Triedna učiteľka v triede Ježkov

Vzdelanie

Učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo
Stredná odborná škola blahoslavenej Laury
Thumbnail

Mgr. Martina Krivošíková

Učiteľka v triede Ježkov

Vzdelanie

Učiteľstvo pre materské školy, vychovávateľstvo
Stredná odborná škola blahoslavenej Laury
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - NJ, Lit., NOS (Mgr.)
UCM

Prevádzkoví zamestnanci:

Školníčka/upratovačka: Magdaléna Bartošová
Vedúca školskej jedálne: Anna Kadlecová
Hlavná kuchárka: Martina Bočková
Pomocná kuchárka: Marianna Janíková
Ekonómka: Bc. Alena Hrabinská