Triedy

Triedy

Ježkovia

Vek detí: 3-4 ročné deti
Vyučujúci: Mgr. Alžbeta Rosypalová, triedna učiteľka
                    Andrea Živojinová
Prevádzka: 7:30 – 15:30 (pred a po sú spojení s triedou Mravčekov)

Mravčekovia

Vek detí: 5-6 ročné deti
Vyučujúci: Bc. Ivana Šeregová, triedna učiteľka
                     Bc. Nikola Gašparovičová
Prevádzka: 6:30 – 16:00