Triedy

Triedy

Ježkovia

Vek detí: 3-4 ročné deti
Vyučujúci:

Mgr. Alžbeta Rosypalová, triedna učiteľka

                    Andrea Živojinová

Prevádzka: 7:30 – 15:30 (pred a po sú spojení s triedou Mravčekov)

Mravčekovia

Vek detí: 5-6 ročné deti
Vyučujúci:

Bc. Ivana Šeregová, triedna učiteľka

                     Bc. Nikola Gašparovičová

Prevádzka: 6:30 – 16:00