Kategórie

Thumbnail

Žiadosti o prijatie

Oznamy

Riaditeľka Materskej školy Opoj oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prijatie ich dieťaťa do materskej školy